Termeni si conditii utilizare site

Art.1 – Condiţii generale

(1) Domeniul foxsalesjob.ro este proprietatea exclusivă a Societăţii Talent Reserve S.R.L.-D., identificată cu sediul în București, str. Rîmnicu Vîlcea nr.26, bl.15B, sc.1, et.8, ap.48, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/9642/18.08.2014, cod de înregistrare fiscală 33490510, având contul nr. RO62OTPV114000880497RO01, deschis la OTP Bank - Sucursala Obor, e-mail contact@foxsalesjobs.ro, fiind o platformă electronică ce oferă suport pentru recrutarea de personal în domeniul vânzărilor de bunuri şi serviciu.

(2) Obiectul prezentului contract vizează folosirea domeniului foxsalesjob.ro, după caz, de către: a) utilizatori persoane fizice (în continuare – candidaţi), prin crearea unui cont care va cuprinde date referitoare la studii, pregătire profesională, carieră, nivel salarial sau alte date personale, date care se înregistrează de către candidat în scopul completării profilului și utilizării acestuia pentru a aplica la posturile de interes de pe site; b) utilizatori persoane juridice (în continuare – companii), prin crearea unui cont care permite, contra cost, postarea anunţurilor de angajare, precum şi accesul acestora la datele menţionate la lit.a) pentru selectarea candidaţilor în vederea angajării lor în muncă.

(3) Prin acceptarea prezentului contract, candidaţii îşi exprimă acordul expres cu privire la accesarea de către companii a datelor introduse potrivit alin.(2) lit.a), după distincţia profil public/ privat.

Art.2 – Conţinutul contului candidaţilor

(1) În vederea creării unui cont, candidatul îşi completează datele referitoare la studii, pregătire profesională, carieră, date de contact, nivel salarial sau alte date personale solicitate prin formularul de înscriere. Formularul de înscriere cuprinde şi un câmp opţional referitor la nivel salarial al candidatului; aceste din urmă date pot fi retrase oricând de titularul contului.

(2) Înregistrarea este gratuită.

(3) În cazul în care candidatul completează formularul de înscriere şi cu date referitoare la nivelul său salarial, va primi semestrial o informare din partea proprietarului domeniului care va cuprinde date prelucrate statistic dintre cele colectate în mod individual. Datele referitoare la nivelul salariului introduse în mod individual sunt confidenţiale şi nu pot fi vizualizate de companii sau alți terți Ele pot fi vizualizate doar de proprietarul domeniului, care, sub nici o formă, nu le poate divulgă, în caz contrar, angajându-se răspunderea sa civilă în conformitate cu art.1350 din Codul civil.

(4) Proprietarul domeniului garantează exactitatea datelor prelucrate statistic conform alin.(2) în măsura în care datele individuale introduse sunt adevărate, reale şi exacte.

(5) Contul candidatului poate fi accesat, în exclusivitate, numai de către acesta pe bază de e-mail (cont Facebook) și parolă.

(6) Candidatul poate opta pentru un profil public sau unul privat al contului.

(7) Profilul public al contului presupune ca datele conţinute de acesta să poată fi vizualizate de companii, cu excepţia datelor privind nivelul salarial.

(8) Profilul privat al contului presupune ca datele conţinute de acesta să nu poată fi vizualizate de companii. În cazul în care candidatul a aplicat la unul dintre anunțurile de angajare ale unei companii, respectiva companie poate vizualiza profilul candidatului, cu excepţia datelor privind nivelul de salarizare. Profilul privat poate fi vizualizat de către proprietarul domeniului.

(9) Contul candidatului va conţine şi un istoric al anunţurilor de angajare la care acesta a aplicat. Aceste date pot fi accesate numai de către candidat.

Art.3 Drepturile şi obligaţii candidaţilor

(1) Candidaţii au următoarele drepturi:

a) să şteargă în orice moment contul deschis;
b) să opteze oricând pentru profilul public sau privat;
c) să îşi modifice/ completeze/ actualizeze profilul;
d) să aplice la anunţurile de angajare ale companiilor înregistrate pe domeniul foxsalesjobs.ro.
e) să primească mesaje de informare privind posturile vacante de pe site care corespund cu criteriile selectate (informare este opțională și gratuită și se activează numai la solicitarea acestui serviciu)

(2) Candidaţii au următoarele obligaţii:

a) să se înregistreze pe domeniul foxsalesjobs.ro, respectând caracterul de nişă al acestuia pe domeniul vânzărilor de bunuri sau servicii;
b) să completeze formularul de înscriere cu date adevărate, reale, exacte şi complete;
c) să nu înregistreze conturi/ profile false, să nu folosească limbaj inadecvat/ discriminatoriu, să nu încarce conţinut erotic/ pornografic/obscen, să nu folosească spam;
d) să nu creeze conturi multiple în cadrul site-ului;
e) să păstreze confidenţialitatea parolei asociate contului.

Art.4 – Conţinutul contului companiilor

(1) În vederea creării unui cont, compania îşi completează datele sale de identificare astfel cum acestea sunt cuprinse în formularul de înregistrare, inclusiv date necesare pentru emiterea de facturi pentru serviciile solicitate. Se vor completa şi datele de contact ale companiei (telefon şi email).

(2) Înregistrarea este gratuită.

(3) Utilizarea contului în vederea publicării de anunţuri de angajare sau pentru vizualizarea profilelor publice/ private ale candidaţilor, după distincţiile operate la art.2 alin.(7) şi (8), se realizează contra cost în funcţie de tipul de serviciu solicitat.

(4) Contul companiei poate fi accesat, în exclusivitate, numai de către aceasta pe bază de nume/ parolă.

(5) Contul companiei va conţine şi un istoric al anunţurilor de angajare pe care aceasta le-a postat precum și un istoric al plăților efectuate.

(6) Candidații nu pot vizualiza date cuprinse în contul companiilor. În măsura în care compania postează un anunţ de angajare, candidaţii sau terţele persoane vor putea vizualiza doar anunțul respectiv. Companiile pot completa un profil public, cu text și imagini, acesta fiind accesat de candidați oricând, indiferent dacă o companie are sau nu anunțuri active la acel moment.

Art.5 - Drepturile şi obligaţiile companiilor

(1) Companiile au următoarele drepturi:

a) să şteargă în orice moment contul deschis;
b) să îşi modifice/ completeze/ actualizeze contul;
c) să îşi posteze anunţurile de angajare pe domeniul foxsalesjobs.ro;
d) să desfăşoare campanii publicitare;
e) să vizualizeze profilelor publice/ private ale candidaţilor, potrivit distincţiilor operate la art.2 alin.(7) şi (8).

(2) Companiile au următoarele obligaţii:

a) să se înregistreze pe domeniul foxsalesjobs.ro şi să completeze formularul de înscriere cu date adevărate, reale, exacte şi complete;
b) anunţurile de angajare postate să respecte caracterul de nişă al site-ului foxsalesjobs.ro pe domeniul vânzărilor de bunuri sau servicii;
c) să plătească tipul de serviciu solicitat prin ordin de plată;
d) să nu înregistreze conturi/ profile false, să nu folosească limbaj inadecvat/ discriminatoriu, să nu încarce conţinut erotic/ pornografic/obscen, să nu folosească spam;
e) să păstreze confidențialitatea parolei asociate contului;
f) să respecte reglementările naţionale în privinţa drepturilor de proprietate intelectuală.

Art.6 – Drepturile şi obligaţiile proprietarului site-ului

(1) Proprietarul site-ului are următoarele drepturi:

a) să şteargă conturile care nu respectă cerinţele art.3 alin.(2) şi art.5 alin.(2);
b) să vizualizeze şi să folosească profilele publice şi private ale candidaţilor potrivit nevoilor proprii de recrutare
c) să vizualizeze nivelul salarial al candidatului în vederea prelucrării acestor date;
d) să modifice prevederile prezentului contract, cu notificarea prealabilă, la accesarea contului, a candidaţilor/ companiilor. În cazul în care aceştia continuă să folosească contul după transmiterea notificării, acest lucru este echivalent cu acceptarea noilor termeni şi condiţii ai actului modificator.
e) să încaseze plata aferentă serviciilor oferite companiilor.

(2) Proprietarul site-ului are următoarele obligaţii:

a) să asigure caracterul funcţional al site-ului;
b) să asigure confidenţialitatea datelor referitoare la nivelul salarial şi să transmită informarea semestrială prevăzută la art.2 alin.(3);
c) să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de candidaţi.

Art.7 – Răspundere juridică

(1) Întreaga răspundere pentru materialele încărcate în cont de către candidat sau companie, după caz, revine, în exclusivitate, acestora.

(2) Proprietarul site-ului nu confirmă faptul că fiecare utilizator (candidat/ companie) este ceea ce se pretinde sau doreşte să se angajeze sau să angajeze în funcţie de ceea pretinde.

(3) Proprietarul site-ului nu are obligaţia legală de a controla datele încărcate de către candidaţi/ companii şi nu îşi asumă, fiind exonerată de orice răspundere, veridicitatea, acurateţea şi exactitatea datelor furnizate de către candidaţi/ companii.

Cod pentru identificare
940937404358
940937404358