ETICA ESTE IMPORTANTĂ ÎN MEDIUL DE AFACERI

Etica reprezintă un reper privind determinarea a ceea ce este bine și a cea ce este rău, setează reguli și principii pentru comportament în general.  În business, etica se transformă într-un instrument care setează liniile directoare și valorile pe baza cărora sunt evaluate acțiunile unui angajat și comportamentul acestuia în cadrul companiei. Mai mult decât atât, normele stabilite coordonează relația cu mediul extern, cu clienții și partenerii de afaceri, dictând întreaga conduită a părților implicate și a modului de prestare a serviciilor.


Responsabilitatea etică vizează respectarea unor norme bazate pe corectitudine și imparțialitate în raport cu obiectivele companiei și în relațiile cu mediul extern. Departamentul de vânzări este cel mai targetat, întrucât acesta relaționează, în mod direct, cu clienții, iar mediul și contextele în care reprezentanții se află pot influența negativ comportamentul angajatului neexperimentat. Etica și valorile morale sunt elementele care construiesc relațiile între angajați, cele cu clienții și concurenții unei companii. Profesioniștii în vânzări alcătuiesc cel mai controversat departament al unei companii, lucru datorat responsabilităților și activitățior zilnice, motiv pentru care asigurarea unui comportament etic este necesar întrucât conturează profesionalismul companiei în mediul extern.


O cultură organizațională puternică determină responsabiiltatea etică asumată intern, motiv pentru care se recomandă organizarea unor activități și training-uri care să asigure informarea tuturor angajaților despre normele și valorile etice dintr-o companie.


1. Codul etic este baza pe care se vor construi activitățile de implementare a normelor companiei. Considerat un punct de reper atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, acesta asigură liniile directoare pentru cultura organizațională. Adeseori, angajații din departamentul de vânzări sunt supuși presiunilor care îi determină să nu analizeze în detaliu situația, iar un cod etic bine implementat va ajuta compania să evite situațiile nefavorabile și cu impact negativ asupra imaginii.


2. Recompensarea angajaților pentru manifestarea comportamentul etic în raport cu angajații și clienții este importantă. Situațiile de criză în departamentul de vânzări sunt constante, iar gestionarea lor în condiții favorabile poate salva atât tranzacția, cât și reputația companiei. Monitorizarea angajaților în acest scop va reduce contextele nefavorabile și va oferi soluții de îmbunătățire a tehnicilor de relaționare a angajaților.


3. Măsurile disciplinare legate de comportamente neetice trebuie aplicate pentru a stabili un precedent și pentru a oferi credibilitate codului etic. Situațiile extreme necesită aplicarea unor acțiuni de corectare a percepției angajaților cu privire la aplicabilitatea regulilor de etică. 


4. Balanța dintre viața personală și cea profesională trebuie să fie o preocupare a companiei întrucât echilibrul are efecte pozitive asupra eficienței la locul de muncă. Profesioniștii în vânzări sunt supuși unei munci dinamice, de la activitatea de teren, la discuții nesfârșite cu clienții la telefonul din birou. Pentru un om de vânzări epuizat, posibilitatea unui comportament neetic crește semnificativ. Asigurarea opțiunilor și resurselor la locul de muncă va determina un comportament aflat în concordanță cu întreaga cultură organizațională.


Etica în mediul de business este considerată profitabilă pe termen mediu și lung deoarece influențează imaginea companiei și investește în relațiile cu mediul intern și extern. Acest lucru se datorează faptului că activitățile de vânzări se desfășoară respectând setul de valori organizaționale care influențează cadrul etic necesar pentru dezvoltarea afacerilor prin favorizarea unui mediu de lucru proactiv.

 

Referințe:
http://blog.commlabindia.com/elearning-design/ethical-behaviour-organizations
http://smallbusiness.chron.com/ways-promote-ethical-conduct-24132.html
 

27/12/2016

Most recent
Fox News